การสกัดพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใดหรือไม่?

 

การสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้นการสกัดจากเมล็ดต้องขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดโดยผลผลิตสารสกัดที่ได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน

- ส่วนที่ 1 สารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2 %w/w จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ

- ส่วนที่ 2 สารสกัดที่มี THC เกิน 0.2 %w/w จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)