วีซ่าอเมริกา

 

 

1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้ารูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป (สกุล JPEG) เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล

2. กรอกใบสมัคร ฟอร์ม DS-160 ทางออนไลน์ ให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์มด้วย (ประเภทวีซ่า B-1/B-2 สำหรับธุรกิจ/ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน)

3. หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์และโพรไฟล์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account แล้วเลือก “Click Here For All Payment Options”

3.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินเรียบร้อย จะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ

3.2 ทำการ Login แล้วใช้ Virtual Account ID เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นพิมพ์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิววันสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว

4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

5. หลักฐานการทำงาน

6. หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

7. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา

 

***แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ หลักฐานว่าเคยติดโควิด และหายแล้ว ไม่สามารถแพร่เชื้อ โดยแพทย์ให้เดินทางได้ (PROOF OF RECOVERY)***