รับจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์ทำฟัน เครื่องเสริมความงาม ชุดตรวจโควิด เป็นต้น

 

“เครื่องมือแพทย์ (medical device)” หมายถึง เครื่องมือ ชุดอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องกล เครื่องใช้ที่อาศัยพลังงานไฟฟ้า วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย น้ำยาที่ใช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ และน้ำยาสอบเทียบ ซอฟต์แวร์วัสดุ หรือกลุ่มวัสดุอื่นๆ ที่เหมือนหรือเกี่ยวข้องกัน

 

เครื่องมือแพทย์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น มีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ เป็นต้น
2. บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น
3. วัสดุการแพทย์และวัสดุฝังในทางศัลยกรรม เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ผ้าก๊อซ ซิลิโคน
(Silicone)
4. เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ชุดตรวจน้ำตาล ในปัสสาวะ เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น

 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาต
- ถุงยางอนามัย
- ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
- ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV 
- เลนส์สัมผัสหรือคอนแทคเลนส์
- ถุงบรรจุโลหิตมนุษย์
- มีการเครื่องหมาย อย.และเลขที่ใบอนุญาต เช่น ผ. = การผลิต  น. = การนำเข้า
- มีการแสดงฉลากภาษาไทย 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด
- เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด
- เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
- เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
- ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืดสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา
- ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
- ไม่มีการแสดงเครื่องหมาย อย.แต่มีการแสดงเลขที่ใบรับแจ้ง ฯ จผ. = การผลิต จน. = การนำเข้า
- มีการแสดงฉลากภาษาไทย

เครื่องมือแพทย์ทั่วไป
เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาตและไม่ต้องแจ้งรายการละเอียด ได้แก่ 
  - อุปกรณ์ผ่าตัด 
  - เครื่องวัดความดันโลหิต
  - เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เป็นต้น